Nr 2 och 4 erövrades av SVCh SUCh Honeyfarms Baffling Sun e SUCh FinUCh SVCh Emblazy´s Buffy Russet u Howlbeck