Den förste var NordUCh Honeyfarms Rascal Bube
e. SUCh FinUCh Rednock E.T. u livmoder-importerade Pengelli Girl (Pengelli Bill u Pengelli Dot) hans porträtt finns på kulan