Innehavare av kula nr 3 är SVCh Honeyfarms Arman´Jack efter livmoderimp Jackpack Honey Farmer u Honeyfarms Fire från Anksjön (SUCh FinUCh Rednock E.T. u Honeyfarms Olga). Jack har ett cert kvar till UC